MANAS DOMAS

Ticiet sev un citiem!

Kādu dienu, pie vientuļas sievietes durvīm, kāds ļoti uzstājīgi klauvēja. Kad viņa atvēra durvis, ieraudzīja stāvam vīrieti.
– Labdien! Vai jūs varētu man iedot nedaudz naudas?

– Kāpēc man jums būtu jādod nauda? – jautāja sieviete.
– Kaut vai tāpēc vien, ka man nav vienas rokas.
– Labi, es jums iedošu naudu, tikai jums ir jāpārnes visi ķieģeļi no pagalma uz māju.
– Un kā es to izdarīšu? Man taču nav vienas rokas!

Sieviete demonstratīvi aizlika vienu roku aiz muguras, piegāja pie ķieģeļu kaudzes, paņēma vienu un ienesa to mājā.
Vīrietis visu dienu nēsāja ķieģeļus un, kad darbs bija pabeigts, sieviete ar viņam samaksāja naudu.
Pagāja gadi un atkal pie sievietes durvīm kāds klauvēja.
Kad viņa atvēra durvis ieraudzīja ļoti labi ģērbtu kungu, ar kalpiem, aiz kuriem stāvēja vesela rinda ar dārgiem auto.

Svešinieks sniedza biezu paciņu ar naudu un teica:
– Lūdzu, ņemiet, tā ir jūsu nauda!
– Par kādiem nopelniem? – vaicāja sieviete.
– Dažus gadus atpakaļ jūs likāt man noticēt sev un saviem spēkiem!
Tikai tad sieviete pamanīja, ka viņam nav vienas rokas. Viņa paskatījās vīrieša acīs un teica: – Paņemiet to naudu un atdodiet tam, kam nav abu roku.

Ticiet sev un citiem!

 

Autors nezināms

logo

E-pasts: domatava@domatava.lv

© Līgas Domātava. Visas tiesības paturētas.