MANAS DOMAS

Trešā acs

AJNA (uztvert, zināt) / Vārti uz atbrīvošanos / ES REDZU
Loma: intuīcija, gaišredzība, uztvere, dziedniecība, izpratne, garīgās zināšanas. Sestā čakra ir mūsu intelekta sargātājs, tā veicina mūsu spēju iedziļināties pasaules būtībā un palīdz saprast īstenību.

Vieta: trešās acs čakra atrodas pieres centrā, nedaudz virs un starp uzacīm. Tas ir mūsu intuīcijas centrs.
Krāsa: indigo zila. Paaugstina smadzeņu darbību, ar nolūku līdzsvarot smadzeņu puslodes. Paplašina uztveri. Indigo zila krāsa ir saistīta ar intuīciju, izpratni, iekšējo mieru un savas iekšējās telpas radīšanu.
Elements: šai čakrai neatbilst neviens elements, jo tā ir saistīta ar pārkāpšanu pāri materiālajam un savienošanos ar augstāko. Augstākā izpratne var tikt sasniegta, vienīgi pārkāpjot dualitātei. Divi svarīgi enerģētiskie kanāli – pingala un ida beidzas Ayna čakrā. Šie divi kanāli atspoguļo dualitāti – sauli un mēnesi, vīrišķo un sievišķo un tie satiekas šajā čakrā. Meditācijā vēršot uzmanību uz trešo aci, cilvēks var atbrīvoties no dualitātes domāšanā. Kad kundalīnī enerģijas divi poli Shakti un Shivas enerģija šajā čakrā satiekas, cilvēks izjūt/piedzīvo apskaidrību.
Maņa: transcendentāla apziņa. Cilvēkiem, kuriem atvērusies 6.čakra, parasti saasinās visas maņas. Rodas ļoti spēcīga intuitīva maņa, un viņi kā jaudīgi radari uztver citu cilvēku emocijas.
Vecums: nav noteikta vecuma. Spontāna 3.acs čakras atvēršanās var notikt jebkurā vecumā.
Ēdiens: upenes un mellenes atstāj labvēlīgu iespaidu uz acīm. Arī gavēšana ierosina Ayna, bet nekad negavējiet, lai zaudētu svaru!
Dziedzeri: saistība ar hipofīzi, jo tā regulē visas endokrīnās sistēmas darbību, spēj atjaunot ķermeni un tai ir divas daivas – priekšējā un aizmugurējā. Abi dziedzeri tiek ietekmēti un arī paši ietekmē Ayna.
Saistība ar ķermeni: Ayna atbild par galvas smadzeņu darbību, centrālo nervu sistēmu, sajūtu orgāniem.
Labā smadzeņu puslode ir saistīta ar ķermeņa kreiso pusi un tiek nodarbināta, kad prāts ir radošās domāšanas režīmā, kad esam klusi un koncentrējušies, un it īpaši aktīva tā ir meditācijas laikā.
Kreisā smadzeņu puslode saistīta ar ķermeņa labo, vīrišķo pusi, ir nodarbināta, kad prāts ir loģiskas un racionālas domāšanas režīmā. Smadzenes dod komandas fiziskajam ķermenim, savukārt prāts dod komandas smalkās enerģijas ķermenim. Enerģija aizplūst turp, kurp vērstas mūsu domas. Tas izskaidro, kāpēc mēs zaudējam spēkus, izdzīvojot pagātnē notikušās pārestības un aizvainojumus vai arī dzīvojot raizēs par nākotni. Uzmanības sakopošana uz 3.acu čakru ļauj mums dzīvot tagadnē un sniedz mūsu nogurušajai dvēselei atpūtu.
Izpausmes dabā: nakts debesis, zvaigznes, skatāmies uz tām tieši tad, kad ir dilstošs mēnesis.
Līdzsvarota enerģija: Cilvēks ar sabalansētu 6.čakru spēj ilgstoši koncentrēt gribu, uzmanību un enerģiju. Kad Ayna ir atvērusies un ir līdzsvarā, cilvēkam attīstās gudrība, pasaules harmonijas izjūta, mierīgs un dziļš garīgums un labi integrēta iekšējā redze. Cilvēkiem ar augsti attīstītu pieres čakru piemīt vizualizācijas spējas. Iedomu un fantāziju pasaule ir izteikta. Kad enerģija šajā čakrā plūst brīvi, cilvēkam piemīt tā saucamā sestā maņa, garīgā skaidrība – cilvēks redz lietas ar augstāko apziņu un vairs nav par upuri ilūzijām un paša maldiem, viņš ir spējīgs uz intuitīvu apskaidrību.
Nelīdzsvarota enerģija: pārlieku liela enerģijas plūsma var novest pie garīgām problēmām: pavājinātas koncentrēšanās spējas, uzmanības trūkuma, aizmāršības, apjukuma, māņticības. Šo cilvēku dzīve aizrit materiālā plāksnē. Prāta ievirze ir lietišķa, un dziļāka jēga tiek noraidīta. Tie var būt arī cilvēki, kas pārblīvējuši galvu ar intelektuālām domām, kļūstot iedomīgi par savām zināšanām. Var būt garīgi nomākti, ciest galvassāpes un justies apjukuši, nespējot skaidri padomāt.
Par aizvērtu vai nelīdzsvarotu 6.čakru liecina galvassāpes, reiboņi, redzes traucējumi. Nespēja skaidri izteikt savas idejas un uztvert apkārtējo domas. Šādi cilvēki dzīvo pēc “loģikas”, ignorējot informāciju, ko sūta sajūtu orgāni un saka intuīcija. Viņam ir grūti kontaktēties ar pārējiem, viņi rīkojas pēc gatavām shēmām “tā vajag”, “tā ir pareizi” un piespiež citus rīkoties tāpat.
Bloķēšanās cēloņi: Rast pareizu priekšstatu par sevi traucē mūsu vēlme attaisnot vecāku cerības, un tas bieži ir cēlonis daudzu cilvēku problēmām.

Sestā čakra dod pārliecību, ka jūs paši, nevis kāds cits, esat spējīgi darīt brīnumus un īstenot savas vēlēšanās. Lai tā notiktu, iespējami biežāk sakiet sev: “esmu optimists”, “esmu vērīgs”, “mana intuīcija ir mans ceļvedis”.

Informācijas avots

logo

E-pasts: liga@luoffice.lv

Copyright © 2015 - 2022. Mājas lapu izveidoja: LUOffice