MANAS DOMAS

Dzīve ir kā gaisa balona lidojums

Dzīve ir kā gaisa balona lidojums... tajā mēs lidojam ar mums tuviem un mīļiem cilvēkiem, paceļamies sapņos, laižamies lejā realitātē, dažkārt nomainās pasažieri - tie iekāpj un izkāpj no šī gaisa balona. Daži ar Tevi paceļas sapņos, izsapņo kopā tos.... daži baidās sapņot un paliek lejā - realitātē.

Lai gaisa balons paceltos gaisā un lidotu ir jābūt vēlmei lidot, jābūt mērķim, jābūt pozitīvam dzinējspēkam, jābūt piedzīvojumu garam .... tikai tad šis ceļojums izdosies un radīs pozitīvas emocijas.

Nebaidieties doties šajā lidojumā ... nebaidieties izdzīvot patiesas emocijas, piedzīvojumu garu...

Lai vienmēr, šajā gaisa balonā ar Tevi lido tikai tie, kuri tic Taviem sapņiem, sniedz Tev atbalstu, mīl Tevi no sirds un nebaidās dažkārt atgriezties realitātē, kaut uz mirkli ... lai atkal celtos gaisā! ;)


Raksta autore

Liga Leontine Uzulniece paraksts

logo

E-pasts: domatava@domatava.lv

Copyright © 2015 - 2021 Domātava